0708 – 156 496 anne.astrom@halsanne.se

Barns utveckling och mognad: lekfull, trygg och nyfiken

Att få vara barn och göra det barn gör på barns vis är något vi ska ta vara på – leka, upptäcka, söka, lära och lita på.

Alla barn har en programmerad utvecklingsplan för att komma från A till B till C … till Ö. Fascinerande är att om barn får utvecklas i sin egen takt så når de oftast ända fram. Det är när hjälpande åtgärder blir stjälpande hinder som något utvecklingssteg hoppas över och stoppar upp fortsättningen. Med enkel och lätt rörelseträning och reflexintegrering hamnar barnet snabbt på banan igen och kan fortsätta sin utveckling till en trygg, självsäker, lekfull och nyfiken individ med alla förutsättningar att klara sig väl i livet både känslomässigt och kunskapsmässigt.

Från tyst och timid … till pratglad, framåt och säker…

Från babblig och stökig … till lyhörd, koncentrerad och mer stilla …

Barn vill och kan om dem bara får …

I de flesta fall behöver barn inga diagnoser. I andra fall kompletterar vi varandra.

Fler inser fördelarna med min typ av träning och har uppnått goda resultat.

Vill ditt barn vara ett av dem?

Varmt välkommen!