0708 – 156 496 anne.astrom@halsanne.se

Dans-/rörelseterapi

Tid och rum att med kroppsrörelser få uttrycka sig icke verbalt på sitt vis här och nu.

Dansterapi är en konstnärlig terapiform med grunder i psykoterapi och omfattar dans och rörelse, bilder (inre och yttre) och det talade ordet. Uppmärksamhet läggs på den kroppsliga, emotionella och mentala närvaron för ökad medvetenhet om vad som sker både inom oss och i relation till andra. Arbetssättet anpassas efter behov och problematik.

Dansterapi passar alla åldersgrupper och kan ske både individuellt och i grupp.

Dansterapi är bra för all typ av problematik, är dock mest förekommande vid bl.a. svag självkänsla, negativ kroppsuppfattning, ätstörningar, depression, ADHD, stress, trauma, relationssvårigheter, sorg/förlust.

Människan har en inneboende förmåga till förändring och läker när den kreativa processen öppnar upp för nya tankebanor, känslor och rörelsemönster.

Allt sker i en trygg, tillåtande, stödjande, stärkande och utforskande miljö och relation utifrån ditt unika Du.