0708 – 156 496 anne.astrom@halsanne.se

Rayonex Bioresonans

Bioresonans, enligt Paul Schmidt, bygger på kvantfysiken. Enligt kvantfysiken eller biofysiska paradigmet är människan primärt energi, vars signalöverföring i kroppen främst är av elektromagnetisk natur. Bioresonans kallas därför även kvantmedicin.

Kroppen kommunicerar till 90% via energi – elektronisk överföring från cell till cell.

Ett invärtes språk som går mycket fortare och är mer genialiskt än vårt muntliga språk.

Allting har en frekvens som ska passa ihop med andra frekvenser för att fungera optimalt.

Varje bakteriesort, virussort, levercell, organ … allt levande… även vi.

Så fort en frekvens är i obalans orsakar det stress i kroppen, då kroppen genast måste ta itu med det ”okända” för att återställa balansen till den normala för att kunna fortsätta arbeta som det är tänkt.

Olika stressfaktorer som kan påverka kroppen:

 • Elektrosmog
 • Geopatisk stress
 • Syra/bas balansen
 • Organfunktioner
 • Stress
 • Allergier
 • Bakterier
 • Virus
 • Parasiter
 • Svampar
 • Tungmetaller
 • Mineraler
 • Vitaminer
 • Matintoleranser

Om t.ex. en levercell är i obalans kan man med hjälp av Rayonex skicka rätt frekvens till det organet för att förmå det att hitta tillbaka till sin ursprungsenergi.

Såhär fungerar det i praktiken:

När man tar två stämgafflar och håller bredvid varandra, och sedan slår till den ena så dess karakteristiska ljud hörs, då kommer den andra gaffeln, som man inte rört, att också börja röra sig. Resultatet blir att båda stämgafflarna, som använder sig av samma frekvenser, därför sänder ut samma ton. Det fungerar bara om båda stämgafflarna är identiska.

Likadant är det i våra kroppar