0708 – 156 496 anne.astrom@halsanne.se

Rytmisk rörelseträing och reflexintegrering

Rytmisk rörelseträning och reflexintegrering, utvecklad av Harald Blomberg, är en funktionell helhetsmetod vars uppgift är att koppla ihop hjärnan med kroppen så att rätt grundspänning av muskler och rätt belastning av leder kan uppnås i olika situationer. Genom att stimulera kroppens egen förmåga att växa i sin egen takt främjas hjärnans utveckling och mognad, motorisk mognad och utveckling samt optimeras inlärning och kunskapsfärdigheter.

Rytmisk rörelseträning hjälper också till att integrera de aktiva primitiva reflexer som av olika anledningar fortfarande finns kvar efter 1-3 års ålder. Vanliga symtom på aktiva reflexer är:

 • talsvårigheter
 • motoriska problem
 •  stresskänslighet
 •  koncentrationssvårigheter
 •  roterat bäcken/olika långa ben
 •  läs-, skriv- och räknesvårigheter
 •  återkommande besvär med nacke, axlar, rygg, höfter, knä och fötter
 •  musarm/tennisarmbåge
 •  käkbesvär/tandgnissling

Målet med träningen är att cirkulationen och gasutbytet ska fungera i alla delar av kroppen. Metodens viktigaste inspirationskälla är de rytmiska rörelser som spädbarn spontant gör – rent instinktivt. Genom dessa rörelser arbetas de primitiva reflexerna bort, rätt muskelspänning läggs på och våra leder arbetar i rätt läge.

Aktiva (ointegrerade) reflexer kan försvåra den motoriska utvecklingen så att barn och vuxna har problem med bl.a.:

 • balans, stabilitet
 • dålig kroppshållning
 • åksjuka
 • rastlöshet
 • koncentrationssvårigheter
 • dålig koordination
 • inlärningssvårigheter/ läs-/skriv- och räknasvårigheter
 • sängvätning
 • dålig impulskontroll
 • uppmärksamhetsproblem
 • talsvårigheter
 • över- och underaktivitet
 • stresskänslighet

Många barn och vuxna kan ha aktiva primitiva reflexer utan att någonsin lida av ovanstående problem. De kan i stället ha andra symtom:

 • återkommande nack-, axel-, rygg-, höft-, knä- fotbesvär
 • roterat bäcken, olika långa ben
 • tennisarmbåge/ golfarmbåge/musarm
 • käkbesvär, tandgnissling
 • fysisk obalans
 • psykisk obalans

I de flesta fall slipper du både medicin och annan extra hjälp. I andra fall kompletterar vi varandra.

Fler inser fördelarna med min individanpassade behandling och har uppnått goda resultat.

Vill du vara en av dem?

Varmt välkommen!