0708 – 156 496 anne.astrom@halsanne.se

Stresshantering

Tid och rum för återhämtning av den upplevda konflikten mellan krav, förmåga, behov och miljön omkring oss.

Livet går upp och ner och kan ibland vara svårt att hantera fördelaktigt. Hur vi behandlar oss själva (och andra) vid motgångar påverkar i stor utsträckning hur vi mår.

Hos mig skapar vi bra förutsättningar för både din inre och yttre trygghet så att din förmåga att visa självmedkänsla ökar och därmed också din fysiska och psykiska hälsa. Du får compassion – en verktygslåda av inre stöd bestående av värme, förståelse, ödmjukhet, mod och tillit att använda vid stressande, smärtsamma och emotionella utmaningar.

Stresshantering:

  • bidrar till att ge livet mål och mening (något att leva för)
  • ger dagen innehåll och struktur (lämplig avvägning mellan arbete, fritid, vila och olika uppgifter)
  • ger dig identitet och självkänsla (du är nöjd med vem du är, vad du gör och hur samt varför du gör det)
  • ger social trygghet (med sig själv och andra)
  • ger insikt i ens verkliga resurser (lär sig använda sina resurser till sin fördel)

Vanliga reaktioner på stress är:

  • känslorna (oro, nedstämdhet, ångest)
  • intellektet (tappar minnet delvis eller helt)
  • beteende (tröstar sig, belönar sig, beteendestörning)
  • fysiologiskt – biokemiskt (förslitningsskador på organismen, högt blodtryck, blodproppar, sjukdomar)
  • psykisk ohälsa (sömnbesvär, huvudvärk, depression, oro, ångest)

I de flesta fall behövs ingen medicin. I andra fall kompletterar vi varandra. Flera inser fördelarna med min typ av behandling och har uppnått goda resultat.

Vill du vara en av dem?

Varmt välkommen!

– Läs mera om stress här