0708 – 156 496 anne.astrom@halsanne.se

Samtalsterapi

Tid och rum att med ord få uttrycka sig verbalt på sitt vis här och nu

Hos mig är det mänskliga mötet och din historia det viktigaste. Jag lyssnar på din här-och-nu-situation. Tillsammans hittar vi dina mönster och vanor. Utifrån vårt samtal får du vägledning att hitta balans, harmoni, energi och läkning.

Att uttrycka sig om stort och smått i ett tryggt och icke dömande rum är värdefullt. Genom att få utlopp för känslan, tanken och beteendet kan man börja se det från ett annat perspektiv. Plötsligt har ett första steg till förändring, förbättring och att bli hel tagits.